Lívia JÁRÓKA : Etusivu 

Varapuhemies 

PE  
Euroopan parlamentti 

Vastuualueet varapuhemiehenä: 

  • Tarkastuspaneelin puheenjohtaja
  • Asiakirjoihin tutustuminen
  • Kiinteistöjä, kuljetuksia ja vihreää parlamenttia käsittelevän työryhmän jäsen
  • Sukupuolten tasa-arvoa ja moninaisuutta käsittelevän korkean tason ryhmän jäsen
  • Euroopan kansalaispalkinnon palkintolautakunnan jäsen
  • Länsi-Balkan puhemiehen sijasta

Jäsen 

BURO  
Euroopan parlamentin puhemiehistö 

Varajäsen 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 

Viimeaikainen toiminta 

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot