Hélène GOUDIN : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 12-06-2007 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Jäsen
 • 13-06-2007 / 29-01-2008 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Jäsen
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Junilistan (Ruotsi)

Varapuheenjohtaja 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 14-09-2004 / 30-11-2004 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalatalousvaliokunta
 • 08-10-2008 / 13-07-2009 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 08-10-2007 / 05-12-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto väärinkäytösten ilmiantamiseen ja ilmiantajien suojeluun  
- P6_DCL(2009)0045 - Rauennut  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Jättämispäivä : 21-04-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 21 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto bisfenoli A -muovikemikaalin kieltämiseen tuttipulloissa  
- P6_DCL(2008)0106 - Rauennut  
Hanne DAHL , Christel SCHALDEMOSE , Hélène GOUDIN , Carl SCHLYTER  
Jättämispäivä : 15-12-2008
Raukeamispäivä : 02-04-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 92 - 02-04-2009
Kirjallinen kannanotto metallitölkkien pantti- ja palautusjärjestelmien koordinointiin unionissa  
- P6_DCL(2008)0091 - Rauennut  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Jättämispäivä : 20-10-2008
Raukeamispäivä : 05-02-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 123 - 09-02-2009

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.