Vincent PEILLON : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 03-05-2014 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Ranska)
 • 03-05-2014 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Ranska)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Ulkoasiainvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä  
- AFET_AD(2011)467263 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Euroopan unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta  
- AFET_AD(2010)445923 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan ja Välimeren maiden Erasmus- ja Leonardo da Vinci ohjelmien perustamiseen  
- P7_DCL(2011)0015 - Hyväksytty  
Françoise CASTEX , Franziska Katharina BRANTNER , Vincent PEILLON , Cristian Dan PREDA , Ivo VAJGL  
Jättämispäivä : 04-04-2011
Raukeamispäivä : 15-09-2011
Hyväksymispäivä : 27-09-2011
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2011)0413
Allekirjoittajien lukumäärä : 389 - 27-09-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista