Corien WORTMANN-KOOL

Poliittiset ryhmät

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Alankomaat)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Alankomaat)

Varapuheenjohtaja

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Jäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Varajäsen

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

85

Kreikan puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2012 (keskustelu)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Euroopan pankkiunionia koskevien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (keskustelu)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

EU:n pankkialan rakenteiden uudistaminen (keskustelu)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Mietinnöt – esittelijänä

3

Mietinnöt – varjoesittelijänä

5

Lausunnot varjoesittelijänä

1

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Päätöslauselmaesitykset

27

Päätöslauselmaesitys Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. joulukuuta 2013) valmistelusta

09-12-2013 B7-0560/2013

Yhteinen päätöslauselmaesitys Georgian vaaleista

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Päätöslauselmaesitys Georgian vaaleista

17-10-2012 B7-0468/2012

Päätöslauselmaesitys kesäkuussa 2012 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta

03-07-2012 B7-0410/2012

Päätöslauselmaesitys Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmistä

03-07-2012 B7-0406/2012

Päätöslauselmaesitys 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (2011/2546(RSP))

16-01-2012 B7-0003/2012

Päätöslauselmaesitys Eurooppa-neuvoston kokouksen (23. lokakuuta 2011) valmistelusta

11-10-2011 B7-0534/2011

Yhteinen päätöslauselmaesitys Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta

05-04-2011 RC-B7-0236/2011

Parlamentin kysymykset

57

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Komissio

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Komissio

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Komissio

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Komissio

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Komissio

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Komissio

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Komissio

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Komissio

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

58

Ajotuntien ja lepoaikojen arviointi (keskustelu)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Kauppa- ja taloussuhteet Kiinan kanssa (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (äänestys)

05-02-2009 P6_CRE(2009)02-05(5.8)

Tuotanto ja työllisyys tekstiili- ja vaatetusalalla jäsenvaltioissa (keskustelu)

02-02-2009 P6_CRE(2009)02-02(15)

Väärentämisen vaikutus kansainväliseen kauppaan - Kuluttajansuoja ja tuoteväärennökset (keskustelu)

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(19)

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa (keskustelu)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Mietinnöt – esittelijänä

6

MIETINTÖ kauppa- ja taloussuhteista Kiinan kanssa

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

Lausunnot esittelijänä

3

LAUSUNTO mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Päätöslauselmaesitykset

9

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Dohan kierroksen tulevaisuudesta

30-09-2008 B6-0524/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Georgian tilanteesta

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Georgian tilanteesta

28-05-2008 B6-0289/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS transatlanttisesta talousneuvostosta

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS transatlanttisesta talousneuvostosta

28-04-2008 B6-0210/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Georgian tilanteesta

21-11-2007 B6-0485/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tuotteiden ja varsinkin lelujen turvallisuudesta

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tuotteiden ja varsinkin lelujen turvallisuudesta

19-09-2007 B6-0352/2007

Parlamentin kysymykset

65

Eurooppalaisten EU-OPS-turvamääräysten vaikutus huvilentoyhtiöihin

05-05-2009 E-3600/2009 Komissio

Investoinnit Euroopan vesiliikenteeseen

17-04-2009 E-3178/2009 Komissio

Saksassa pysäytetty alankomaalainen alus

17-04-2009 P-3173/2009 Komissio

Satamien valtiontuki

20-03-2009 E-2226/2009 Komissio

Kysymys komission jäsen Ashtonille yhdysvaltalaisen biodieselin polkumyynnistä Euroopan markkinoille

26-02-2009 P-1488/2009 Komissio

Eurooppalaiset säännöt autojen romuttamisesta maksettavista palkkioista

18-02-2009 E-1291/2009 Komissio

"Secure Flight" -turvallisuusjärjestelmä

17-02-2009 E-1219/2009 Komissio

Patentoimattomien lääkkeiden takavarikointi Euroopan unionin tulliasetuksen (EY) N:o 816/2006 vastaisesti

11-02-2009 E-1082/2009 Komissio

Investoinnit Euroopan vesiliikenteeseen

30-01-2009 E-0759/2009 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)