Roselyne BACHELOT-NARQUIN : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Union pour un Mouvement Populaire (Ranska)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 26-06-2005 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 27-06-2005 / 14-01-2007 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta  
- EMPL_AD(2005)353395 -  
-
EMPL 

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto orjakaupan ja orjuuden tunnustamiseen rikokseksi ihmiskuntaa vastaan  
- P6_DCL(2005)0022 - Rauennut  
Roselyne BACHELOT-NARQUIN , Pierre SCHAPIRA , Patrick GAUBERT  
Jättämispäivä : 27-04-2005
Raukeamispäivä : 27-07-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 52 - 27-07-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.