Vladimír MAŇKA : Etusivu 

Jäsen 

BURO  
Euroopan parlamentin puhemiehistö 
QUE  
Kvestorit 

Vastuualueet kvestorina: 

  • Jäsenten turvallisuus parlamentin tiloissa – täytäntöönpanotoimet (mukaan lukien tupakointikieltoa koskevien puhemiehistön sääntöjen täytäntöönpano)
  • Jäsenten tilat Euroopan parlamentin yhteystoimistoissa
  • Suhteet poliittisiin ryhmiin ja sitoutumattomiin jäseniin – laajennettuja työryhmiä koskevat säännöt ja parlamentin tilojen käyttö
  • Suhteet oikeusasiamieheen ja unionin tuomioistuimeen kvestorien tehtäviin liittyvissä asioissa
  • Liikkuvuus
  • Ulkopuoliset palvelut parlamentin toimitiloissa (kaupat, pankit ja postipalvelut)
  • Euroopan historian taloa käsittelevän puhemiehistön yhteysryhmän jäsen (yhdessä Karol Adam Karskin kanssa)
  • Turvallisuuteen liittyvien toimien ja toimintalinjojen täytäntöönpanoa käsittelevän tilapäisen työryhmän jäsen
  • Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien parlamentin jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsen* (* Puhemiehen nimityksen mukaisesti)
Budjettivaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa 

Varajäsen 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 

Viimeaikainen toiminta 

Tavarakauppaa koskevat sopimukset (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SK  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot