Irena BELOHORSKÁ : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Hnutie za demokratické Slovensko (Slovakia)

Varapuheenjohtaja 

 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Puheenjohtajakokous
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15-01-2007 / 13-07-2009 : Puheenjohtajakokous
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 23-05-2007 / 23-10-2007 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 06-11-2007 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)  
- ENVI_AD(2008)404620 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta  
- AFET_AD(2007)388588 -  
-
AFET 
TOINEN LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta  
- AFET_AD(2006)369938 -  
-
AFET 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto raskauden aikaiseen diabetekseen ja lihavuuteen  
- P6_DCL(2008)0084 - Rauennut  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Anna ZÁBORSKÁ  
Jättämispäivä : 08-10-2008
Raukeamispäivä : 22-01-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 68 - 23-01-2009
Kirjallinen kannanotto tarpeeseen tehdä komissiossa yksityiskohtainen tutkimus näköistuotteista  
- P6_DCL(2008)0067 - Rauennut  
Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Małgorzata HANDZLIK , Janelly FOURTOU , Christel SCHALDEMOSE  
Jättämispäivä : 01-09-2008
Raukeamispäivä : 04-12-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 73 - 05-12-2008
Kirjallinen kannanotto Kirjallinen kannanotto Unkarilaiskaartina tunnetun äärioikeistolaisen puolisotilaallisen ryhmittymän toimintaan  
- P6_DCL(2007)0083 - Rauennut  
Irena BELOHORSKÁ , Sergej KOZLÍK , Peter BACO  
Jättämispäivä : 24-09-2007
Raukeamispäivä : 24-12-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 66 - 03-01-2008

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.