Nathalie GRIESBECK : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Ranska)
 • 28-03-2008 / 13-07-2009 : Mouvement Démocrate (Ranska)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budjettivaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

all-activities 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi  
- BUDG_AD(2009)419942 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta  
- BUDG_AD(2009)418225 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO aluepolitiikan parhaista käytännöistä ja rakennerahastojen käytön esteistä  
- BUDG_AD(2009)412050 -  
-
BUDG 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen soveltaa arvonlisäveroa rakennus-, kunnostus- ja muuntamistoimintaan  
- P6_DCL(2005)0071 - Rauennut  
Nathalie GRIESBECK  
Jättämispäivä : 08-12-2005
Raukeamispäivä : 08-03-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 61 - 08-03-2006
Kirjallinen kannanotto uusiin informaatioteknologioihin ja niiden vaikutuksiin lapsiin  
- P6_DCL(2005)0068 - Rauennut  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , José RIBEIRO E CASTRO , Kathy SINNOTT , Nathalie GRIESBECK , Konrad SZYMAŃSKI  
Jättämispäivä : 30-11-2005
Raukeamispäivä : 16-03-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 207 - 16-03-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.