Marie-Hélène AUBERT : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

 • 24-06-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 15-09-2004 / 23-06-2007 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalatalousvaliokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO globalisaation sosiaalisesta ulottuvuudesta  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.