• Rebecca   HARMS  

Rebecca HARMS : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - 7. vaalikausi 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eurooppalaisuuden hanketta vastustavien liikkeiden nationalismin, antisemitismin ja muiden etnisen suvaitsemattomuuden ilmenemismuotojen muodostamiin vaaroihin  
- P7_DCL(2013)0015 - Rauennut  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Jättämispäivä : 07-10-2013
Raukeamispäivä : 07-01-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 150 - 08-01-2014
Kirjallinen kannanotto vakiomuotoisten ja helppotajuisten energialaskujen käyttöönottoon Euroopassa  
- P7_DCL(2010)0035 - Rauennut  
Edit HERCZOG , Silvia-Adriana ȚICĂU , Lena EK , Rebecca HARMS , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Jättämispäivä : 05-05-2010
Raukeamispäivä : 09-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 222 - 09-09-2010