Rebecca HARMS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Yhteispuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksa)

Jäsen 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Puheenjohtajakokous
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Kalatalousvaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille kevyille hyötyajoneuvoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi  
- ITRE_AD(2010)439327 -  
-
ITRE 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ehdotukset unionin säädökseksi  
Jäsenet voivat pyytää komissiota esittämään unionin säädöstä (uutta säädöstä tai voimassa olevan säädöksen muuttamista). 47 artikla

Ehdotus unionin säädökseksi vapaaehtoisista merkintäsäännöistä elintarvikkeen sopivuudesta kasvissyöjille tai vegaaneille  
- B7-0401/2013  

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eurooppalaisuuden hanketta vastustavien liikkeiden nationalismin, antisemitismin ja muiden etnisen suvaitsemattomuuden ilmenemismuotojen muodostamiin vaaroihin  
- P7_DCL(2013)0015 - Rauennut  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Jättämispäivä : 07-10-2013
Raukeamispäivä : 07-01-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 150 - 08-01-2014
Kirjallinen kannanotto vakiomuotoisten ja helppotajuisten energialaskujen käyttöönottoon Euroopassa  
- P7_DCL(2010)0035 - Rauennut  
Edit HERCZOG , Silvia-Adriana ȚICĂU , Lena EK , Rebecca HARMS , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Jättämispäivä : 05-05-2010
Raukeamispäivä : 09-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 222 - 09-09-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista