Josep BORRELL FONTELLES : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Espanja)

Puhemies 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopan parlamentti
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Puheenjohtajakokous

Puheenjohtaja 

 • 20-09-2004 / 15-01-2007 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta

Jäsen 

 • 20-09-2004 / 20-10-2004 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä  
- DEVE_AD(2008)407685 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä  
- DEVE_AD(2008)400377 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä  
- DEVE_AD(2008)398644 -  
-
DEVE 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eurooppalaiseen teemapäivään mafian uhrien muistoksi sekä kansainvälisiltä rikollisjärjestöiltä takavarikoitujen varojen ja pääomien käyttöön sosiaalisiin tarkoituksiin  
- P6_DCL(2008)0108 - Rauennut  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Jättämispäivä : 15-12-2008
Raukeamispäivä : 02-04-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 220 - 02-04-2009

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.