Danutė BUDREIKAITĖ : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Darbo partija (Liettua)

Varapuheenjohtaja 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Andien maiden yhteisöön vastaava valtuuskunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Andien maiden yhteisöön vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 14-03-2005 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuudesta  
- DEVE_AD(2009)415288 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO eurooppalaisen naapuruuspolitiikan välineen uudelleen tarkastelemisesta  
- DEVE_AD(2008)414930 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten  
- DEVE_AD(2008)407798 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.