Ona RAINYTÉ-BODARD : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 27-02-2007 / 14-01-2008 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 15-01-2008 / 25-06-2008 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 16-02-2009 : Darbo partija (Liettua)
 • 17-02-2009 / 13-07-2009 : - (Liettua)

Puheenjohtaja 

 • 20-09-2004 / 13-07-2009 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO autoteollisuuden kilpailukykyisestä sääntelykehyksestä (CARS 21)  
- EMPL_AD(2007)388629 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007  
- EMPL_AD(2006)376311 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO muuttoliikkeen ja kehityksen yhteydestä  
- EMPL_AD(2006)367806 -  
-
EMPL 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.