Eugenijus GENTVILAS : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 27-02-2007 / 15-06-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 10-05-2006 : Liberalų ir centro sąjunga (Liettua)
 • 11-05-2006 / 15-06-2009 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Liettua)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 31-01-2007 / 15-06-2009 : Aluekehitysvaliokunta
 • 14-03-2007 / 15-06-2009 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 31-01-2007 / 15-06-2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15-03-2007 / 15-06-2009 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin Valko-Venäjään kohdistamista talouspakotteista mahdollisesti aiheutuviin vaaroihin  
- P6_DCL(2007)0005 - Rauennut  
Eugenijus GENTVILAS , Arūnas DEGUTIS , Gintaras DIDŽIOKAS , Eugenijus MALDEIKIS  
Jättämispäivä : 15-01-2007
Raukeamispäivä : 15-04-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 20 - 15-04-2007

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.