Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
 • Jäsen
 • Portugali Partido Socialista
 • syntynyt: 9. helmikuuta 1954, Lisboa

Poliittiset ryhmät

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 01.07.2014 ... : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugali)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugali)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Portugali)

Varapuheenjohtaja

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 22.03.2018 ... : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Jäsen

 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14.07.2014 ... : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 14.07.2014 ... : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19.01.2017 ... : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19.01.2017 ... : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 12.09.2017 ... : Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 10.10.2014 ... : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta
 • 22.10.2014 ... : Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19.01.2017 ... : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 19.01.2017 ... : Ulkoasiainvaliokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

222

Uskonnonvapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus (keskustelu)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Iranin tilanne (keskustelu)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Eurooppa-neuvoston kokouksen (20.–21. maaliskuuta 2014) valmistelu (keskustelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan (keskustelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa (keskustelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Mietinnöt – esittelijänä

8

MIETINTÖ Saudi-Arabiasta, sen suhteista EU:n kanssa ja roolista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

AFET
18-02-2014 A7-0125/2014

MIETINTÖ korruptiosta julkisella ja yksityisellä sektorilla ja sen vaikutuksista ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa

AFET
19-08-2013 A7-0250/2013

MIETINTÖ yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merellisestä ulottuvuudesta

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Mietinnöt – varjoesittelijänä

2

Lausunnot – valmistelijana

3

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

LAUSUNTO Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Lausunnot – varjovalmistelijana

2

LAUSUNTO Tukholman ohjelman väliarvioinnista

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

LAUSUNTO CIA:n epäillyistä vankikuljetuksista ja laittomasta vankien säilyttämisestä Euroopan maissa: Euroopan parlamentin TDIP-valiokunnan mietinnön seuranta

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Päätöslauselmaesitykset

269

Yhteinen päätöslauselmaesitys Pakistanista: viimeaikaiset vainot

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys Syyriasta ja tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tilanteesta

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys turvallisuustilanteesta ja ihmiskaupasta Siinailla

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Kirjalliset kannanotot

7

Kirjallinen kannanotto miehittämättömien lentokoneiden käyttämisestä kohdennettuun tappamiseen

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Rauennut

Tarkempia tietoja

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Jättämispäivä : 16-01-2012
Raukeamispäivä : 20-04-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 95 - 20-04-2012

Kirjallinen kannanotto kolmansissa maissa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon käytettävien lääkkeiden vientiin

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Rauennut

Tarkempia tietoja

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Jättämispäivä : 06-06-2011
Raukeamispäivä : 06-10-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 168 - 06-10-2011

Kirjallinen kannanotto Cleanup in Europe- ja Let's do it World 2012 aloitteisiin

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Jättämispäivä : 14-02-2011
Raukeamispäivä : 16-05-2011
Hyväksymispäivä : 12-05-2011
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2011)0245
Allekirjoittajien lukumäärä : 406 - 12-05-2011

Kirjallinen kannanotto aseiden ja puolustustarvikkeiden vientiä kolmansiin maihin koskevien EU:n sääntöjen täysimääräiseen noudattamiseen

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Rauennut

Tarkempia tietoja

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Jättämispäivä : 13-12-2010
Raukeamispäivä : 24-03-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 80 - 24-03-2011

Kirjallinen kannanotto kuolemanrangaistuksen kumoamiseen ja Mumia Abu-Jamalin tapaukseen

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Rauennut

Tarkempia tietoja

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Jättämispäivä : 05-07-2010
Raukeamispäivä : 11-11-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 171 - 11-11-2010

Kirjallinen kannanotto Iranin kesäkuun 2009 presidentinvaalien jälkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Rauennut

Tarkempia tietoja

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Jättämispäivä : 14-06-2010
Raukeamispäivä : 14-10-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 127 - 15-10-2010

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin korruption vastaisiin pyrkimyksiin

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Jättämispäivä : 18-01-2010
Raukeamispäivä : 06-05-2010
Hyväksymispäivä : 18-05-2010
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2010)0176
Allekirjoittajien lukumäärä : 397 - 07-05-2010

Parlamentin kysymykset

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Komissio

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Komissio

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Komissio

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Komissio

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Komissio

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Komissio

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Komissio

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Komissio

VP/HR - pidätettyjen naisten oikeudet Egyptissä

07-03-2014 E-002713/2014 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

129

Naisten oikeudet Afganistanissa

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarinen tilanne

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Ydinaseiden leviämisen estäminen sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuus (keskustelu)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(17)

Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltojen vaalien jälkeen (keskustelu)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Afrikan ja EU:n kumppanuus vuosi Lissabonin jälkeen (keskustelu)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(17)

Äänestysselitykset

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen

Äänestysselitykset

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - MIETINTÖ Naton merkityksestä EU:n turvallisuusjärjestelmässä

Mietinnöt – esittelijänä

3

MIETINTÖ Kiinan politiikasta ja sen vaikutuksista Afrikkaan

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

MIETINTÖ naisista kansainvälisessä politiikassa

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Lausunnot – valmistelijana

1

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjä Darfurin alueella Sudanissa vallitsevassa konfliktissa rauhanprosessia vaikeuttavia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia henkilöitä vastaan

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Päätöslauselmaesitykset

79

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS naisten oikeuksista Afganistanissa

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Sierra Leonen erityistuomioistuimen tukemisesta

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarisesta tilanteesta

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS lehdistönvapaudesta Keniassa

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Guinean vallankaappauksesta

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Afrikan sarven tilanteesta

07-01-2009 B6-0033/2009

Kirjalliset kannanotot

9

Kirjallinen kannanotto ydinaseriisuntaan

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Rauennut

Tarkempia tietoja

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Jättämispäivä : 17-11-2008
Raukeamispäivä : 12-03-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 89 - 12-03-2009

Kirjallinen kannanotto mikroluottoihin

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Jättämispäivä : 14-01-2008
Raukeamispäivä : 24-04-2008
Hyväksymispäivä : 08-05-2008
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2008)0199
Allekirjoittajien lukumäärä : 424 - 24-04-2008

Kirjallinen kannanotto Ayaan Hirsi Alin suojelemiseen EU:ssa

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Rauennut

Tarkempia tietoja

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Jättämispäivä : 10-12-2007
Raukeamispäivä : 26-03-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 144 - 27-03-2008

Kirjallinen kannanotto ihmisoikeusaktivisti Munir Said Thalibin murhaan

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Jättämispäivä : 12-11-2007
Raukeamispäivä : 13-03-2008
Hyväksymispäivä : 10-04-2008
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2008)0126
Allekirjoittajien lukumäärä : 412 - 12-03-2008

Kirjallinen kannanotto väitettyjen kansanmurhan tekijöiden rankaisemattomuuteen

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Rauennut

Tarkempia tietoja

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Jättämispäivä : 06-06-2007
Raukeamispäivä : 11-10-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 76 - 11-10-2007

Kirjallinen kannanotto kahden naisen tuomitsemiseen kuolemaan kivittämällä aviorikossyytteiden vuoksi

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Rauennut

Tarkempia tietoja

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Jättämispäivä : 09-05-2007
Raukeamispäivä : 14-09-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 128 - 14-09-2007

Kirjallinen kannanotto Yhdysvaltojen päätökseen olla myöntämättä viisumeja vangittujen perheille

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Rauennut

Tarkempia tietoja

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Jättämispäivä : 11-12-2006
Raukeamispäivä : 29-03-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 187 - 29-03-2007

Kirjallinen kannanotto pienluottojen kehittämiseen Euro–Välimeri-kumppanuuden yhteydessä

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Rauennut

Tarkempia tietoja

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Jättämispäivä : 31-05-2006
Raukeamispäivä : 30-09-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 67 - 30-09-2006

Kirjallinen kannanotto Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten 60-vuotismuistojuhlasta

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Rauennut

Tarkempia tietoja

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Jättämispäivä : 23-05-2005
Raukeamispäivä : 23-08-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 79 - 23-08-2005

Parlamentin kysymykset

63

Länsi-Papua ja Indonesiaa koskeva maakohtainen strategia-asiakirja

02-04-2009 E-2713/2009 Komissio

Väitteet Euroopan maiden käyttämisestä CIA:n vankien kuljetuksiin ja laittomiin pidätyksiin

03-12-2008 O-0132/2008 Komissio

Guantánamon pakolaisten uudelleensijoittaminen

20-11-2008 O-0130/2008 Neuvosto

Rypäleaseet kieltävän sopimuksen tultava voimaan ennen vuoden 2008 loppua

15-10-2008 O-0110/2008/tark.1 Neuvosto

Väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen säännösten yhteensopivuus Afrikan tulliliittojen kanssa

24-07-2008 P-4461/2008 Komissio

Uusi luettelo Guantánamon ja EU:n välisistä lennoista (joulukuuhun 2007 saakka)

03-06-2008 E-3312/2008 Neuvosto

Jean-Pierre Bemban oleskelu Portugalissa

27-05-2008 P-3176/2008 Komissio

Ihmisoikeustilanne Länsi-Saharassa

18-04-2008 E-2481/2008 Komissio

Ihmisoikeustilanne Länsi-Saharassa

18-04-2008 E-2480/2008 Neuvosto

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels