Francisco ASSIS : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta 

Jäsen 

CPDE  
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous 
Ulkoasiainvaliokunta 
Ihmisoikeuksien alivaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta 
Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) PT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) PT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Oikeusalan ohjelma (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) PT  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot