Ville ITÄLÄ : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 29-02-2012 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 29-02-2012 : Kansallinen Kokoomus (Suomi)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 16-09-2009 / 29-02-2012 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 16-09-2009 / 29-02-2012 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta  
- TRAN_AD(2012)474004 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009  
- TRAN_AD(2011)454410 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009  
- TRAN_AD(2011)454409 -  
-
TRAN 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista