Anneli JÄÄTTEENMÄKI : Ansioluettelo 

Alkuperäinen versio : FI 

Ansioluettelo (julkaistuista tiedoista vastaa yksinomaan parlamentin jäsen)  
Päivitetty: 16/02/2016 

Koulutus (oppiarvot ja tutkinnot) 

 • 1980 : oikeustieteen kandidaatti
 • 1980 : varatuomari

Poliittinen ura 

Tehtävät kansallisessa puolueessa tai ammattiyhdistyksessä  
 • 2000-2002 : Suomen keskustan varapuheenjohtaja
 • 2002-2003 : Suomen keskustan puheenjohtaja
 • 2005-... : Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja
Tehtävät kansallisessa parlamentissa  
 • 1987-2004 : kansanedustaja
 • 2003 : eduskunnan puhemies
Tehtävät kansallisessa hallituksessa  
 • 2003 : pääministeri
 • 1994-1995 : oikeusministeri
Tehtävät Euroopan unionin toimielimissä  
 • 2004-... : Euroopan parlamentin jäsen
 • 2007-2009 : Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan varapuheenjohtaja
 • 2009-... : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän varapuheenjohtaja
 • 2015-... : Euroopan parlamentin varapuhemies
Tehtävät muissa eurooppalaisissa järjestöissä  
 • 1996-2003 : Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Tehtävät muissa kansainvälisissä järjestöissä  
 • 1987-1994 : Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen

Yhteystiedot