Anneli JÄÄTTEENMÄKI : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 ... : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 ... : Suomen Keskusta (Suomi)

Varapuhemies 

 • 20-05-2015 / 17-01-2017 : Euroopan parlamentti

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-07-2014 ... : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 20-05-2015 / 16-01-2017 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 19-01-2017 ... : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 01-02-2017 ... : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 01-02-2017 ... : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 12-10-2015 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 01-07-2014 / 12-10-2015 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budjettivaliokunta
 • 14-07-2014 / 12-10-2015 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta
 • 28-10-2015 ... : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 ... : Budjettivaliokunta

Yhteystiedot