• Satu   HASSI  

Satu HASSI : Päätöslauselmaesitykset - 7. vaalikausi 

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla