Satu HASSI
 • Satu
  HASSI
 • Suomi
 • syntynyt: 3. kesäkuuta 1951, Helsinki

Poliittiset ryhmät

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Vihreä liitto (Suomi)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Vihreä liitto (Suomi)

Varapuheenjohtaja

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 01.02.2007 / 13.07.2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Jäsen

 • 21.07.2004 / 21.07.2004 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 31.01.2007 / 31.01.2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 21.07.2004 / 06.09.2005 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 10.06.2013 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

64

Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen (keskustelu)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(21)

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (kansainvälisen ilmailun päästöt) (keskustelu)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(25)

Fluoratut kasvihuonekaasut (keskustelu)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(19)

Epäsuotuisten sääolojen seuraukset useissa jäsenvaltioissa (keskustelu)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(5)

Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014-2020) (keskustelu)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(15)

Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 (keskustelu)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi (keskustelu)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(16)

Unionin pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(6)

Äänestykset

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(7)

Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti (keskustelu)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Mietinnöt – varjoesittelijänä

17

MIETINTÖ innovointistrategiasta kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle

ENVI
14-06-2013 A7-0201/2013

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista

ENVI
08-01-2013 A7-0003/2013

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen äänitasosta

ENVI
21-12-2012 A7-0435/2012

Lausunnot varjoesittelijänä

14

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

ENVI
05-02-2014 ENVI_AD(2014)522867

LAUSUNTO kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta, jotta voidaan ottaa huomioon yksittäisen maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen soveltamisesta kansainvälisen ilmailun päästöihin tehtävän kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano vuoteen 2020 mennessä

ITRE
24-01-2014 ITRE_AD(2014)524643

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta

ITRE
20-01-2014 ITRE_AD(2014)522868

LAUSUNTO älykkäiden verkkojen kehittämisen paikallisista ja alueellisista seurauksista

ITRE
02-12-2013 ITRE_AD(2013)516956

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä sekä neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004 ja (EY) N:o 396/2005, direktiivin 2009/128/EY ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta ja neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta

ENVI
06-11-2013 ENVI_AD(2013)516768

LAUSUNTO säädösvallan siirron seurannasta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonnasta jäsenvaltioissa

ENVI
30-05-2013 ENVI_AD(2013)507927

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta

ENVI
15-10-2012 ENVI_AD(2012)489710

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista hankinnoista

ITRE
01-10-2012 ITRE_AD(2012)486034

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)486102

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)483719

Päätöslauselmaesitykset

13

Päätöslauselmaesitys arktista aluetta koskevasta EU:n strategiasta

05-03-2014 B7-0228/2014

Päätöslauselmaesitys EU:n ja Kiinan kahdenvälistä investointisopimusta koskevista neuvotteluista

02-10-2013 B7-0439/2013

Yhteinen päätöslauselmaesitys kastisyrjinnästä Intiassa

12-12-2012 RC-B7-0574/2012

  Motion for a resolution on Caste Discrimination in India

10-12-2012 B7-0576/2012

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Dohan (Qatar) ilmastokokouksesta (COP 18)

14-11-2012 B7-0496/2012

Yhteinen päätöslauselmaesitys Intiasta ja erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomiosta

06-07-2011 RC-B7-0467/2011/rev. 1

  Motion for a resolution on India, particularly the death sentence against Devinder Pal Singh

04-07-2011 B7-0467/2011

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssista (COP16)

11-11-2010 B7-0616/2010

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin metsäkatoon

12-03-2012 P7_DCL(2012)0012 Rauennut

Tarkempia tietoja

George Sabin CUTAȘ , Gaston FRANCO , Satu HASSI , Daciana Octavia SÂRBU

Jättämispäivä : 12-03-2012
Raukeamispäivä : 14-06-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 133 - 14-06-2012

Kirjallinen kannanotto kiropraktiikkaan

14-06-2010 P7_DCL(2010)0046 Rauennut

Tarkempia tietoja

Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS

Jättämispäivä : 14-06-2010
Raukeamispäivä : 14-10-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 72 - 15-10-2010

Parlamentin kysymykset

72

VP/HR - Ihmisoikeuksien puolustajien suojelemista koskevan mekanismin epäonnistuminen Meksikossa

23-04-2014 E-005225/2014 Komissio

Polion hävittäminen

26-03-2014 O-000052/2014 Komissio

Päätös alueellisen LNG-terminaalin sijoituspaikasta

18-12-2013 E-014304/2013 Komissio

Alkoholin vähimmäisvalmisteveron nostaminen kansanterveyden edistämiseksi

15-07-2013 E-008648/2013 Komissio

Lannoitetehtaiden fosforipäästöt Itämereen

08-07-2013 E-008147/2013 Komissio

Pippuri- ja kaasusumuttimien myynnin ja hallussapidon rajoittaminen

03-07-2013 E-007873/2013 Komissio

Laivojen ja pienveneiden jätevesien vastaanotto Itämeren satamissa

05-06-2013 E-006414/2013 Komissio

Liito-oravan suojelu Suomessa

09-04-2013 E-003962/2013 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

61

Uuselintarvikkeet (keskustelu)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(16)

Otsonikerrosta heikentävät aineet (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(17)

Pyrkimykset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (keskustelu)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(12)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Lausunnot esittelijänä

6

LAUSUNTO Euroopan unionin tulevasta meripolitiikasta: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys

ENVI
10-05-2007 ENVI_AD(2007)386294

LAUSUNTO Euroopan tavaraliikenteen logistiikasta kestävän liikkuvuuden avaintekijänä

ITRE
28-03-2007 ITRE_AD(2007)382381

LAUSUNTO kestävästä liikkuvuudesta Euroopassa

ITRE
28-02-2007 ITRE_AD(2007)382380

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013)

ENVI
24-02-2006 ENVI_AD(2006)362659

LAUSUNTO neuvoston päätöksestä Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta(2007–2011)

ENVI
24-02-2006 ENVI_AD(2006)360069

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja asetuksen (EY) muuttamisesta

ECON
14-09-2005 ECON_AD(2005)355467

Päätöslauselmaesitykset

21

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta

30-03-2009 RC-B6-0163/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta

26-03-2009 B6-0174/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS HI-viruksesta/aidsista: varhainen toteaminen ja varhainen hoito

12-11-2008 B6-0584/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS arktisten alueiden hallinnasta

06-10-2008 RC-B6-0523/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Galina Kozlovasta

12-03-2007 RC-B6-0081/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Uzbekistanista

25-10-2006 RC-B6-0556/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Uzbekistan

24-10-2006 B6-0559/2006

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS metsäpaloista ja tulvista Euroopassa 2006

06-09-2006 RC-B6-0460/2006

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto hevosten kuljettamiseen teurastettaviksi Euroopan unionissa

17-11-2008 P6_DCL(2008)0099 Rauennut

Tarkempia tietoja

Elizabeth LYNNE , Satu HASSI , Roger HELMER , Christel SCHALDEMOSE

Jättämispäivä : 17-11-2008
Raukeamispäivä : 12-03-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 103 - 12-03-2009

Kirjallinen kannanotto hehkulamppujen myynnin kieltämiseen Euroopan unionissa

12-03-2007 P6_DCL(2007)0029 Rauennut

Tarkempia tietoja

Caroline LUCAS , Mojca DRČAR MURKO , Karin SCHEELE , Satu HASSI , Jens HOLM

Jättämispäivä : 12-03-2007
Raukeamispäivä : 12-06-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 193 - 12-06-2007

Parlamentin kysymykset

58

EU-taidepalkinto eläinkidutusesitykselle

07-05-2009 P-3627/2009 Komissio

Valmisruokapakkausten pantillinen kierrätysjärjestelmä

28-04-2009 E-3429/2009 Komissio

Saimaannorpat ja verkkokalastus Suomessa

23-04-2009 E-3314/2009 Komissio

Sähkölaitteiden latauslaitteiden yhdenmukaisuus

23-04-2009 E-3313/2009 Komissio

Älykkäiden energiaverkkojen käyttöönottoon liittyvä standardi EN55022

24-03-2009 E-2260/2009 Komissio

Saksassa sijaitsevalle Unterallgäun alueelle suunniteltu jätteenpolttolaitos

05-03-2009 E-1651/2009 Komissio

Pienoisloistelamppujen kuluttajansuoja

08-01-2009 E-0103/2009 Komissio

Ongelmajätteen laiton vienti kehitysmaihin

26-11-2008 E-6540/2008 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin