Joan CALABUIG RULL : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Partido Socialista Obrero Español (Espanja)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Budjettivaliokunta
 • 14-03-2007 / 31-03-2008 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Vetoomusvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Vetoomusvaliokunta
 • 31-01-2007 / 30-03-2008 : Vetoomusvaliokunta
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-03-2007 / 31-03-2008 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 10-05-2007 / 31-03-2008 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun puitteista ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta  
- ITRE_AD(2007)384271 -  
-
ITRE 
LAUSUNTO tekstiili- ja vaatetusteollisuudesta vuoden 2005 jälkeen – tekstiili- ja vaatetusteollisuuden korkean tason työryhmän suositukset  
- ITRE_AD(2005)355779 -  
-
ITRE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.