Milan CABRNOCH : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Tšekki)

Puheenjohtaja 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta  
- EMPL_AD(2012)496461 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY täytäntöönpanosta  
- EMPL_AD(2011)467172 -  
-
EMPL 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosta (SOLVIT)  
- EMPL_AD(2013)519559 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ympäristössä olevaa muovijätettä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta  
- EMPL_AD(2013)514576 -  
-
EMPL 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista