Maria BADIA i CUTCHET : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Espanja)
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Espanja)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO CARS 2020 -toimintasuunnitelmasta: vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus  
- INTA_AD(2013)514643 -  
-
INTA 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä  
- INTA_AD(2012)458771 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansanterveys kasvun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020  
- ITRE_AD(2012)480750 -  
-
ITRE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla  
- INTA_AD(2013)508022 -  
-
INTA 
LAUSUNTO uusiutuvan energian nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista EU:n energian sisämarkkinoilla  
- INTA_AD(2013)502196 -  
-
INTA 
LAUSUNTO kehityksen edistämisestä kaupan kautta  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto julkisten kirjastojen vaikutuksiin Euroopan yhteisöissä  
- P7_DCL(2013)0016 - Rauennut  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Jättämispäivä : 07-10-2013
Raukeamispäivä : 07-01-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 214 - 08-01-2014
Kirjallinen kannanotto kiusaamisen ja kouluväkivallan vastaisen eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen  
- P7_DCL(2012)0028 - Päätetyt enemmistön päätöksellä  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Jättämispäivä : 10-09-2012
Raukeamispäivä : 17-01-2013
Hyväksymispäivä : 17-01-2013
Allekirjoittajien luettelo : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Allekirjoittajien lukumäärä : 385 - 17-01-2013
Kirjallinen kannanotto kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen  
- P7_DCL(2012)0007 - Hyväksytty  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Jättämispäivä : 12-03-2012
Raukeamispäivä : 05-07-2012
Hyväksymispäivä : 05-07-2012
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2012)0302
Allekirjoittajien lukumäärä : 398 - 05-07-2012

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista