Jana BOBOŠÍKOVÁ : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : NEZÁVISLÍ (Tšekki)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Aluekehitysvaliokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

all-activities 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto polttoaineiden korvaamista biopolttoaineilla koskevan politiikan vaikutukseen elintarvikkeiden hintojen nousuun kehitysmaissa  
- P6_DCL(2008)0049 - Rauennut  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Jättämispäivä : 04-06-2008
Raukeamispäivä : 09-10-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 29 - 09-10-2008
Kirjallinen kannanotto tarpeeseen ratifioida Lissabonin uudistussopimus kansanäänestysten avulla  
- P6_DCL(2007)0097 - Rauennut  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Jättämispäivä : 12-11-2007
Raukeamispäivä : 26-02-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 34 - 21-02-2008
Kirjallinen kannanotto Postupim-sopimuksen päätelmien kiistämisen tuomitsemiseksi  
- P6_DCL(2005)0043 - Rauennut  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Jättämispäivä : 05-09-2005
Raukeamispäivä : 05-12-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 24 - 05-12-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.