Alfonso ANDRIA : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 14-01-2008 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 15-01-2008 / 28-04-2008 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Italia)
 • 18-02-2005 / 06-02-2008 : La Margherita (Italia)
 • 07-02-2008 / 28-04-2008 : Partito Democratico (Italia)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Aluekehitysvaliokunta
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Kalatalousvaliokunta
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 30-07-2004 / 02-09-2004 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 03-09-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-09-2004 / 19-06-2007 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 20-06-2007 / 28-04-2008 : Suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.