Lilli GRUBER : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 21-07-2004 / 18-02-2008 : Indipendente (Italia)
 • 19-02-2008 / 30-09-2008 : Partito Democratico (Italia)

Puheenjohtaja 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta
 • 22-09-2004 / 30-09-2008 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2006 / 13-07-2006 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto urheiluun ja väkivaltaan  
- P6_DCL(2007)0020 - Rauennut  
Gianni PITTELLA , Lapo PISTELLI , Luciana SBARBATI , Lilli GRUBER , Claudio FAVA  
Jättämispäivä : 12-02-2007
Raukeamispäivä : 14-05-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 92 - 14-05-2007

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.