Marek Aleksander CZARNECKI : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 14-11-2006 : Sitoutumattomat
 • 15-11-2006 / 09-06-2008 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Jäsen
 • 10-06-2008 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 04-05-2008 : Samoobrona RP (Puola)
 • 05-05-2008 / 13-07-2009 : - (Puola)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaava valtuuskunta
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-11-2006 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 09-06-2008 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 25-04-2007 / 09-06-2008 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta veroihin, tulleihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä  
- JURI_AD(2009)421202 -  
-
JURI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.