Bogdan GOLIK : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 30-11-2004 : Sitoutumattomat
 • 01-12-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 16-12-2007 : Samoobrona RP (Puola)
 • 17-12-2007 / 13-07-2009 : - (Puola)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 30-11-2004 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 21-09-2005 / 14-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 21-09-2005 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Pohjois-Euroopan kaasuputken rakentamisen aiheuttamaan ympäristöuhkaan  
- P6_DCL(2006)0029 - Rauennut  
Bogdan GOLIK , Bogusław SONIK  
Jättämispäivä : 26-04-2006
Raukeamispäivä : 26-07-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 60 - 26-07-2006
Kirjallinen kannanotto Postupim-sopimuksen päätelmien kiistämisen tuomitsemiseksi  
- P6_DCL(2005)0043 - Rauennut  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Jättämispäivä : 05-09-2005
Raukeamispäivä : 05-12-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 24 - 05-12-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.