Matteo SALVINI : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Sitoutumattomat
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Jäsen
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Italia)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kehitysvaliokunta
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 194 artikla ja 162 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 123 artikla, 128 artikla, 130 b artikla, 135 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 128 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 130 artikla, liite II

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 133 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Drosophila suzukii -kärpäseen  
- P8_DCL(2016)0134 - Rauennut  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 16 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto Euroopan vilja-alalle myönnettävään tukeen  
- P8_DCL(2016)0132 - Rauennut  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 21 - 13-03-2017
Kirjallinen kannanotto Cydalima perspectalis -koiperhoseen  
- P8_DCL(2016)0131 - Rauennut  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 16 - 13-03-2017

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista