Matteo SALVINI

Puheenvuorot täysistunnossa

267

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Kroatian pääministerin Andrej Plenkovićin kanssa (keskustelu)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Laittoman maahanmuuton ja ihmissalakuljetuksen torjunta Välimerellä (ajankohtainen keskustelu)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(12)

Viron puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

G7-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Unkarin tilanne (keskustelu)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Vihapuhe, populismi ja valeuutiset sosiaalisessa mediassa sekä EU:n niitä koskevat toimet (keskustelu)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

Vihapuhe, populismi ja valeuutiset sosiaalisessa mediassa sekä EU:n niitä koskevat toimet (keskustelu) (2)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

2

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

13

Päätöslauselmaesitys yritysten yhteiskuntavastuusta

12-03-2018 B8-0152/2018

Päätöslauselmaesitys Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta

05-02-2018 B8-0079/2018

Päätöslauselmaesitys EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä

08-02-2017 B8-0141/2017

Päätöslauselmaesitys talidomidin uhrien tukemisesta

12-12-2016 B8-1343/2016

Päätöslauselmaesitys tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen

23-11-2016 B8-1284/2016

Päätöslauselmaesitys EU:n ja Turkin välisistä suhteista

22-11-2016 B8-1279/2016

Päätöslauselmaesitys EPÄLUOTTAMUSLAUSE-ESITYS EUROOPAN KOMISSIOLLE

12-05-2016 B8-0621/2016/rev. 1

Päätöslauselmaesitys Kiinan markkinatalousasemasta

10-05-2016 B8-0605/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

38

Päätöslauselmaesitys toimenpiteistä syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa

12-09-2017 B8-0532/2017

Päätöslauselmaesitys lähetettyjä työntekijöitä koskevasta direktiivistä aiheutuvista haitoista

29-06-2016 B8-0859/2016

Päätöslauselmaesitys komission maahanmuuttopolitiikasta

29-06-2016 B8-0856/2016

Päätöslauselmaesitys komission yrityksistä hallita laitonta maahanmuuttoa

27-06-2016 B8-0844/2016

Päätöslauselmaesitys Venäjän vastaisista pakotteista

27-05-2016 B8-0674/2016

Päätöslauselmaesitys Lahoren kristittyjä vastaan tehdystä itsemurhaiskusta

22-04-2016 B8-0504/2016

Päätöslauselmaesitys radikaaleja imaameja koskevasta keskustietorekisteristä

21-04-2016 B8-0501/2016

Kirjalliset kannanotot

20

Kirjallinen kannanotto Drosophila suzukii -kärpäseen

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Rauennut

Tarkempia tietoja

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 16 - 13-03-2017

Kirjallinen kannanotto Euroopan vilja-alalle myönnettävään tukeen

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Rauennut

Tarkempia tietoja

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 21 - 13-03-2017

Kirjallinen kannanotto Cydalima perspectalis -koiperhoseen

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Rauennut

Tarkempia tietoja

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 16 - 13-03-2017

Kirjallinen kannanotto suden (Canis lupus) suojellun lajin asemaan

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Rauennut

Tarkempia tietoja

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 15 - 13-03-2017

Kirjallinen kannanotto elintarvikelisäaineisiin E249 ja E250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Rauennut

Tarkempia tietoja

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Jättämispäivä : 30-11-2016
Raukeamispäivä : 01-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 19 - 02-03-2017

Kirjallinen kannanotto uraa alkutuotannon alalla suunnitteleville nuorille tarjottavan teknisten erikoisalojen koulutuksen merkitykseen

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Rauennut

Tarkempia tietoja

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 25 - 22-02-2017

Kirjallinen kannanotto väärentämisen torjuntaan viinien ja väkevien alkoholijuomien alalla

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Rauennut

Tarkempia tietoja

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 23 - 22-02-2017

Kirjallinen kannanotto viinin valmistuksen tietotaidon aineettomaan kulttuuriperintöön

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Rauennut

Tarkempia tietoja

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 27 - 25-01-2017

Kirjallinen kannanotto väkivallan, hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun uhreiksi joutuneisiin lapsiin

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Rauennut

Tarkempia tietoja

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Jättämispäivä : 03-10-2016
Raukeamispäivä : 03-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 38 - 04-01-2017

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen säilyttää Venäjä EU:n strategisena kumppanina

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Rauennut

Tarkempia tietoja

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 29 - 13-12-2016

Kirjalliset kysymykset

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Komissio

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Komissio

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Komissio

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Komissio

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Komissio

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Komissio

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Komissio

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Komissio

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Komissio

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Komissio

Suulliset kysymykset

12

Yritysten yhteiskuntavastuu

01-03-2018 O-000026/2018 Komissio

CETA-sopimusta koskevien tutkimusten empiirinen tausta

10-11-2016 O-000137/2016 Komissio

Geeninmuokkausteknologiat: mahdollisuudet ja riskit

24-06-2016 O-000097/2016 Komissio

Tuotantoeläinten kuljettaminen Turkkiin

24-06-2016 O-000096/2016 Komissio

Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen

25-02-2016 O-000031/2016 Komissio

Euroopan kulttuuriperinnön suojeleminen

06-05-2015 O-000047/2015 Komissio

Rituaaliteurastetusta eläimistä peräisin olevan lihan merkitseminen sekä tiedottaminen kuluttajille

17-03-2015 O-000027/2015 Komissio

EU:n varojen käyttö lentoasemiin

17-03-2015 O-000026/2015 Komissio

Kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaamerkinnän puuttuminen

05-02-2015 O-000015/2015 Komissio

Lääketeollisuuden sopimukset

10-12-2014 O-000094/2014 Komissio