Raül ROMEVA i RUEDA

Poliittiset ryhmät

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 31.01.2012 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 01.02.2012 / 20.03.2013 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 21.03.2013 / 30.06.2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet

 • 20.07.2004 / 26.01.2005 : Izquierda Unida - Iniciativa Per Catalunya Verds - Esquerra Unida í Alternativa (Espanja)
 • 27.01.2005 / 13.07.2009 : Iniciativa Per Catalunya Verds - Esquerra Unida í Alternativa (Espanja)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Iniciativa per Catalunya Verds (Espanja)

Varapuheenjohtaja

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 01.02.2007 / 13.07.2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 31.01.2007 / 31.01.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.09.2009 / 12.02.2012 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kalatalousvaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kalatalousvaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 15.03.2007 / 26.03.2007 : Suhteista Andien maiden yhteisöön vastaava valtuuskunta
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 27.03.2007 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kalatalousvaliokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 17.04.2013 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 30.05.2013 / 30.06.2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

1975

Lääkinnälliset laitteet (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Puutavaran tuonti (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.16)

Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.17)

Ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehys (A7-0252/2014 - Romana Jordan)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.18)

Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.36)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (A7-0022/2014 - Sylvie Guillaume)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(15.1)

Yhteinen korkeatasoinen verkko- ja tietoturva (A7-0103/2014 - Andreas Schwab)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(15.8)

Mietinnöt – esittelijänä

9

MIETINTÖ erityistoimista naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa

FEMM PECH
30-01-2014 A7-0070/2014

MIETINTÖ talous- ja rahoituskriisiin liittyvistä sukupuolinäkökohdista

FEMM
12-05-2010 A7-0155/2010

Mietinnöt – varjoesittelijänä

17

MIETINTÖ suosituksista komissiolle naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta

FEMM
31-01-2014 A7-0075/2014

MIETINTÖ sukupuoleen perustuvista murhista: puuttuuko naisia?

FEMM
28-06-2013 A7-0245/2013

MIETINTÖ Adrianmeren ja Joonianmeren kalastusstrategiasta

PECH
25-06-2013 A7-0234/2013

MIETINTÖ talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin

FEMM
28-02-2013 A7-0048/2013

MIETINTÖ EU:n sisäisen solidaarisuuden lisäämisestä turvapaikka-asioissa

LIBE
19-07-2012 A7-0248/2012

Lausunnot – valmistelijana

2

LAUSUNTO yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta

LIBE
17-07-2013 LIBE_AD(2013)510768

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1, N:o 2 ja N:o 3 sekä niiden liitteiden korvaamista ja mainitun assosiaatiosopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

PECH
28-09-2011 PECH_AD(2011)469875

Lausunnot – varjovalmistelijana

6

LAUSUNTO nuorisotyöttömyyden torjunnasta: selviytymiskeinot

FEMM
30-05-2013 FEMM_AD(2013)508138

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman perustamisesta kaudelle 2014–2020

FEMM
02-10-2012 FEMM_AD(2012)491197

LAUSUNTO pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta

FEMM
26-04-2012 FEMM_AD(2012)483748

LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan

FEMM
01-03-2012 FEMM_AD(2012)478445

LAUSUNTO demokratiakehitystä edistävästä EU:n ulkopolitiikasta

FEMM
11-05-2011 FEMM_AD(2011)462614

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten

FEMM
03-02-2011 FEMM_AD(2011)452884

Päätöslauselmaesitykset

400

Yhteinen päätöslauselmaesitys Pakistanista: viimeaikaiset vainot

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys Syyriasta ja tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tilanteesta

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0410/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0407/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys turvallisuustilanteesta ja ihmiskaupasta Siinailla

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Päätöslauselmaesitys Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

11-03-2014 B7-0266/2014

Kirjalliset kannanotot

11

Kirjallinen kannanotto vinttikoirien kidutuksen ja huonon kohtelun välittömään lopettamiseen Euroopassa

15-04-2013 P7_DCL(2013)0006 Rauennut

Tarkempia tietoja

Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI

Jättämispäivä : 15-04-2013
Raukeamispäivä : 15-07-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 221 - 15-07-2013

Kirjallinen kannanotto naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen

19-11-2012 P7_DCL(2012)0037 Rauennut

Tarkempia tietoja

Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA

Jättämispäivä : 19-11-2012
Raukeamispäivä : 19-02-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 287 - 07-02-2013

Kirjallinen kannanotto tuoksuherkkyyden ja sähköyliherkkyyden tunnustamiseen kansainvälisessä tautiluokituksessa (ICD)

12-03-2012 P7_DCL(2012)0014 Rauennut

Tarkempia tietoja

Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI

Jättämispäivä : 12-03-2012
Raukeamispäivä : 14-06-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 188 - 14-06-2012

Kirjallinen kannanotto sydänpysähdystietouden eurooppalaisen teemaviikon perustamiseen

12-03-2012 P7_DCL(2012)0011 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Antigoni PAPADOPOULOU , João FERREIRA , Jim HIGGINS , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA

Jättämispäivä : 12-03-2012
Raukeamispäivä : 14-06-2012
Hyväksymispäivä : 14-06-2012
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2012)0266
Allekirjoittajien lukumäärä : 395 - 14-06-2012

Kirjallinen kannanotto polykloorattujen bifenyylien (PCB-yhdisteiden) saastuttamien jokien ja rannikkoalueiden puhdistamista koskevaan eurooppalaiseen ohjelmaan

16-01-2012 P7_DCL(2012)0001 Rauennut

Tarkempia tietoja

Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA

Jättämispäivä : 16-01-2012
Raukeamispäivä : 20-04-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 151 - 20-04-2012

Kirjallinen kannanotto kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä

30-11-2011 P7_DCL(2011)0047 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA

Jättämispäivä : 30-11-2011
Raukeamispäivä : 29-03-2012
Hyväksymispäivä : 18-04-2012
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2012)0129
Allekirjoittajien lukumäärä : 390 - 29-03-2012

Kirjallinen kannanotto koirankannan hallintaan Euroopan unionissa

06-06-2011 P7_DCL(2011)0026 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Daciana Octavia SÂRBU , Elisabeth JEGGLE , Raül ROMEVA i RUEDA , Adina-Ioana VĂLEAN , Janusz WOJCIECHOWSKI

Jättämispäivä : 06-06-2011
Raukeamispäivä : 13-10-2011
Hyväksymispäivä : 13-10-2011
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2011)0444
Allekirjoittajien lukumäärä : 400 - 13-10-2011

Kirjallinen kannanotto vainoamisen torjuntaan

20-09-2010 P7_DCL(2010)0072 Rauennut

Tarkempia tietoja

Elizabeth LYNNE , Roberta ANGELILLI , Tanja FAJON , Raül ROMEVA i RUEDA

Jättämispäivä : 20-09-2010
Raukeamispäivä : 20-12-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 139 - 20-12-2010

Kirjallinen kannanotto Euroopan viinimatkailun teemavuoden julistamiseen

11-11-2009 P7_DCL(2009)0062 Rauennut

Tarkempia tietoja

Raül ROMEVA i RUEDA , Carlos COELHO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Jättämispäivä : 11-11-2009
Raukeamispäivä : 25-02-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 90 - 26-02-2010

Kirjallinen kannanotto UNITAIDin hiv-patenttipooliin

19-10-2009 P7_DCL(2009)0055 Rauennut

Tarkempia tietoja

Michael CASHMAN , David MARTIN , Raül ROMEVA i RUEDA , Santiago FISAS AYXELÀ , Sophia in 't VELD

Jättämispäivä : 19-10-2009
Raukeamispäivä : 11-02-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 195 - 11-02-2010

Parlamentin kysymykset

953

  Pakistan child charges

23-04-2014 E-005280/2014 Komissio

  Project bonds and the Castor project

23-04-2014 E-005261/2014 Komissio

  Case of Onur Yaser Can

17-04-2014 E-005158/2014 Komissio

  Exceptional measures to prevent disturbance on the market for citrus fruits

16-04-2014 E-005025/2014 Komissio

  Socialisation of the debt arising from the Castor gas storage facility

16-04-2014 E-005024/2014 Komissio

  Audit of the Castor project and the Aarhus Convention

16-04-2014 E-005023/2014 Komissio

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Komissio

  Non-identification of horses in Galicia

10-04-2014 E-004462/2014 Komissio

  Fiscal consequences of the motorway tax credit in Italy

09-04-2014 E-004447/2014 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

164

EU:n ja Brasilian strateginen kumppanuus – EU:n ja Meksikon strateginen kumppanuus (keskustelu)

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(5)

Tiibetin kansannousun 50. vuosipäivä sekä dalai-laman ja Kiinan hallituksen vuoropuhelu (keskustelu)

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(6)

Filippiinit

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(13.2)

Kansalaisjärjestöjen maastakarkotus Darfurista

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(13.3)

Filippiinit (äänestys)

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(14.2)

Filippiinit (äänestys) (2)

12-03-2009 P6_CRE(2009)03-12(14.2)

Mietinnöt – esittelijänä

5

Lausunnot – valmistelijana

2

LAUSUNTO vuosittaisesta mietinnöstä ihmisoikeuksista maailmassa 2005 ja Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta

FEMM
21-02-2006 FEMM_AD(2006)367909

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla

FEMM
04-05-2005 FEMM_AD(2005)355576

Päätöslauselmaesitykset

227

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS naisten oikeuksista Afganistanissa

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the new sharia family law in Afghanistan

22-04-2009 B6-0200/2009

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Filippiineistä

11-03-2009 RC-B6-0121/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Philippines

10-03-2009 B6-0126/2009

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS burmalaispakolaisten tilanteesta Thaimaassa

04-02-2009 RC-B6-0073/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of Burmese refugees in Thailand

03-02-2009 B6-0085/2009

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Kirjalliset kannanotot

6

Kirjallinen kannanotto ihmisoikeusaktivisti Munir Said Thalibin murhaan

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Jättämispäivä : 12-11-2007
Raukeamispäivä : 13-03-2008
Hyväksymispäivä : 10-04-2008
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2008)0126
Allekirjoittajien lukumäärä : 412 - 12-03-2008

Kirjallinen kannanotto ihmiskaupan uhreille tarkoitetun EU:n laajuisen hätänumeron käyttöönotosta

28-03-2007 P6_DCL(2007)0035 Rauennut

Tarkempia tietoja

Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA

Jättämispäivä : 28-03-2007
Raukeamispäivä : 28-06-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 306 - 28-06-2007

Kirjallinen kannanotto homofobisen kiusaamisen torjuntaan

31-01-2007 P6_DCL(2007)0011 Rauennut

Tarkempia tietoja

Michael CASHMAN , Sophia in 't VELD , Raül ROMEVA i RUEDA , Alexander STUBB , John BOWIS

Jättämispäivä : 31-01-2007
Raukeamispäivä : 30-04-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 239 - 30-04-2007

Kirjallinen kannanotto naisten sukupuolielinten silpomiseen

15-05-2006 P6_DCL(2006)0041 Rauennut

Tarkempia tietoja

Feleknas UCA , Raül ROMEVA i RUEDA , Karin SCHEELE , Jürgen SCHRÖDER , Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE

Jättämispäivä : 15-05-2006
Raukeamispäivä : 15-09-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 190 - 15-09-2006

Kirjallinen kannanotto kemiallisten aseiden uhrien kansainvälisestä päivästä

26-04-2006 P6_DCL(2006)0026 Rauennut

Tarkempia tietoja

Jean LAMBERT , Raül ROMEVA i RUEDA , Carl SCHLYTER

Jättämispäivä : 26-04-2006
Raukeamispäivä : 26-07-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 44 - 26-07-2006

Kirjallinen kannanotto Espanjan diktaattorin Francisco Francon kuoleman 30. vuosipäivään

12-12-2005 P6_DCL(2005)0073 Rauennut

Tarkempia tietoja

Raül ROMEVA i RUEDA , Gérard ONESTA

Jättämispäivä : 12-12-2005
Raukeamispäivä : 12-03-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 60 - 12-03-2006

Parlamentin kysymykset

413

EU:n verokeitaita koskevat toimet

07-05-2009 E-3703/2009 Komissio

EU:n verokeitaita koskevat toimet

07-05-2009 E-3702/2009 Neuvosto

EU:n ja Andien yhteisön sopimusneuvottelut

07-05-2009 E-3669/2009 Komissio

Keski-Amerikan neuvottelut

07-05-2009 E-3666/2009 Komissio

EU:n ja Cariforum-valtioiden sopimus sekä veroparatiisit

07-05-2009 E-3665/2009 Komissio

EU:n ja Keski-Amerikan maiden väliset assosiaatiosopimusneuvottelut

07-05-2009 E-3658/2009 Komissio

Homoseksuaalisuudesta Egyptissä, Bahrainissa ja Marokossa annetut rangaistukset

22-04-2009 E-3276/2009 Komissio

Homoseksuaalisuudesta Egyptissä, Bahrainissa ja Marokossa annetut rangaistukset

22-04-2009 E-3275/2009 Neuvosto

Homoseksuaalien syrjintä EU:ssa

06-04-2009 E-2858/2009 Komissio

Maahan muuttaneiden matkustajien oikeuksien loukkaaminen Ryanairilla

06-04-2009 E-2857/2009 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)