Alfredo ANTONIOZZI : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Italia)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Italia)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto sorrettujen vähemmistöjen ja kansojen vapauteen  
- P7_DCL(2014)0004 - Rauennut  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Jättämispäivä : 13-01-2014
Raukeamispäivä : 13-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 38 - 14-04-2014

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista