Alessandro BATTILOCCHIO : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 23-10-2007 : Sitoutumattomat
 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 18-02-2008 : Partito Socialista Nuovo PSI (Italia)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Italia)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Vetoomusvaliokunta
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Vetoomusvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Vetoomusvaliokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun parantamiseksi ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen edistämiseksi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla (Erasmus Mundus) (2009–2013)  
- DEVE_AD(2008)404597 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline)  
- DEVE_AD(2006)376442 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä  
- DEVE_AD(2005)350272 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.