Gerard BATTEN : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Sitoutumattomat
 • 20-10-2014 / 07-12-2018 : Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa - Jäsen
 • 08-12-2018 / 15-01-2019 : Sitoutumattomat
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 06-12-2018 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) EN  
 

. – UKIP voted to abstain on this non-legislative report. Although the report is broadly critical of the European Fund for Strategic Investments, and expresses concerns which we share, we cannot endorse the strategy of using public money to shelter private investors from risk – it leads to a misallocation of capital that will in turn lead to asset bubbles. Accordingly UKIP voted against the report as a whole.

Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma (A8-0195/2017 - Nicola Danti) EN  
 

. – UKIP MEPs have voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP are against a ‘European Agenda’ on the collaborative economy. UKIP believe that Member States should be free to create their own laws on the collaborative economy, and that a harmonised approach is not suitable.

Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) EN  
 

. – UKIP MEPs voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP reject calls for more EU legislation to be produced and are against a harmonised approach to online platforms, as this is an issue for individual Member States. UKIP also oppose the creation of the digital single market.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista