Godfrey BLOOM : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 08-01-2014 : Vapaa ja demokraattinen Eurooppa - Jäsen
  • 09-01-2014 / 30-06-2014 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 08-02-2010 / 18-01-2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 19-01-2012 / 08-01-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO vuoden 2011 EU:n kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta  
- FEMM_AD(2012)491350 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta  
- FEMM_AD(2012)489607 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta  
- FEMM_AD(2012)487718 -  
-
FEMM 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista