Katerina BATZELI : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Kreikka)

Puheenjohtaja 

 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 10-10-2007 / 11-11-2007 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Valiokuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta  
- ECON_AD(2005)362856 -  
-
ECON 
LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarvioesityksestä varainhoitovuodeksi 2006  
- AGRI_AD(2005)360361 -  
-
AGRI 
LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarvioesityksestä varainhoitovuodeksi 2006  
- FEMM_AD(2005)360253 -  
-
FEMM 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Special Olympics -kilpailujen tukemisesta Euroopan unionissa  
- P6_DCL(2009)0001 - Hyväksytty  
Katerina BATZELI , Michael CRAMER , Silvana KOCH-MEHRIN , Janusz LEWANDOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Jättämispäivä : 12-01-2009
Raukeamispäivä : 24-04-2009
Hyväksymispäivä : 05-05-2009
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2009)0347
Allekirjoittajien lukumäärä : 436 - 24-04-2009
Kirjallinen kannanotto koordinoidun toiminnan tarpeeseen EU:n tasolla kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjumiseksi ja niiden palauttamiseksi jäsenvaltioihin joista ne on laittomasti viety  
- P6_DCL(2008)0107 - Rauennut  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Jättämispäivä : 15-12-2008
Raukeamispäivä : 02-04-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 134 - 02-04-2009
Kirjallinen kannanotto urheilun eurooppalaisen teemapäivän nimeämiseen  
- P6_DCL(2008)0100 - Rauennut  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Jättämispäivä : 17-11-2008
Raukeamispäivä : 12-03-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 203 - 12-03-2009

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.