Panagiotis BEGLITIS : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Panellinio Socialistiko Kinima (Kreikka)

Varapuheenjohtaja 

 • 22-09-2004 / 25-09-2007 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 23-05-2007 / 25-09-2007 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä  
- INTA_AD(2006)374318 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia  
- AFET_AD(2006)367949 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä  
- AFET_AD(2006)364991 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto turkkilaista kirjailijaa Orhan Pamukia vastaan nostettujen syytteiden peruuttamiseen  
- P6_DCL(2005)0082 - Rauennut  
Dimitrios PAPADIMOULIS , Feleknas UCA , Panagiotis BEGLITIS  
Jättämispäivä : 15-12-2005
Raukeamispäivä : 15-03-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 53 - 15-03-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.