• Georgs   ANDREJEVS  

Georgs ANDREJEVS : Päätöslauselmaesitykset - 6. vaalikausi 

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla