• Georgs   ANDREJEVS  

Georgs ANDREJEVS : Lausunnot – valmistelijana - 6. vaalikausi 

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–2012  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI