Georgs ANDREJEVS : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Savienība "Latvijas Celš" (Latvia)
  • 04-11-2008 / 13-07-2009 : - (Latvia)

Varapuheenjohtaja 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Jäsen 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Varajäsen 

  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–2012  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto paloturvallisempiin savukkeisiin  
- P6_DCL(2007)0066 - Rauennut  
Arlene McCARTHY , Gérard ONESTA , Georgs ANDREJEVS  
Jättämispäivä : 09-07-2007
Raukeamispäivä : 15-11-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 68 - 15-11-2007
Kirjallinen kannanotto verenpainetautiin  
- P6_DCL(2007)0047 - Rauennut  
Georgs ANDREJEVS  
Jättämispäivä : 09-05-2007
Raukeamispäivä : 14-09-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 83 - 14-09-2007
Kirjallinen kannanotto diabetekseen  
- P6_DCL(2006)0001 - Hyväksytty  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Jättämispäivä : 16-01-2006
Raukeamispäivä : 16-04-2006
Hyväksymispäivä : 27-04-2006
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2006)0185
Allekirjoittajien lukumäärä : 422 - 16-04-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.