Giulietto CHIESA : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 14-05-2006 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 15-05-2006 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 19-01-2005 : Italia dei Valori (Italia)
 • 20-01-2005 / 18-02-2008 : Indipendente - Lista Italia dei Valori - Di Pietro Occhetto (Italia)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Indipendente (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 14-03-2005 / 14-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 13-03-2005 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-05-2006 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 15-09-2004 / 14-05-2006 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2006 / 14-05-2006 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 14-07-2006 / 14-02-2007 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta  
- INTA_AD(2006)374408 -  
-
INTA 
LAUSUNTO tulevaisuuden eurooppalaisesta yhteiskuntamallista  
- INTA_AD(2006)369964 -  
-
INTA 
LAUSUNTO eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta kasvua ja työllisyyttä varten  
- CULT_AD(2006)364891 -  
-
CULT 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.