Pia Elda LOCATELLI : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Italia)
 • 18-02-2005 / 10-02-2008 : Socialisti democratici italiani (Italia)
 • 11-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Italia)

Puheenjohtaja 

 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 03-09-2008 / 22-10-2008 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto mahdollisuuteen antaa lemmikkieläimiä yksinäisten vanhusten hoitoon sekä tarpeeseen lisätä valvontaa valtuutetuissa eläinten hoito- ja löytökodeissa  
- P6_DCL(2009)0023 - Rauennut  
Iva ZANICCHI , Cristiana MUSCARDINI , Amalia SARTORI , Pia Elda LOCATELLI  
Jättämispäivä : 18-02-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 45 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto veden käytön tehokkuuteen  
- P6_DCL(2007)0045 - Rauennut  
Nikolaos VAKALIS , Jorgo CHATZIMARKAKIS , David HAMMERSTEIN , Pia Elda LOCATELLI  
Jättämispäivä : 23-04-2007
Raukeamispäivä : 06-09-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 230 - 06-09-2007
Kirjallinen kannanotto perusterveydenhuollon ulottamiseen kaikkiin Euroopan asukkaisiin, vaikka he eivät täyttäisikään maahantulo- ja oleskeluvaatimuksia  
- P6_DCL(2006)0002 - Rauennut  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Jättämispäivä : 16-01-2006
Raukeamispäivä : 16-04-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 89 - 16-04-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.