Giusto CATANIA : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Italia)

Puheenjohtaja 

 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varapuheenjohtaja 

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 15-03-2007 / 26-03-2007 : Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta
 • 13-09-2005 / 03-07-2006 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2007 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta  
- LIBE_AD(2008)402697 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kaudella 2007–2013 toteutettavasta ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelmasta unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi  
- LIBE_AD(2006)368031 -  
-
LIBE 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto ihmisoikeuksien suojeluun suljetuissa laitoksissa  
- P6_DCL(2008)0103 - Rauennut  
Maria da Assunção ESTEVES , Jo LEINEN , Gérard DEPREZ , Hélène FLAUTRE , Giusto CATANIA  
Jättämispäivä : 03-12-2008
Raukeamispäivä : 26-03-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 155 - 27-03-2009
Kirjallinen kannanotto Oscar Pistoriuksen tapaukseen  
- P6_DCL(2007)0076 - Rauennut  
Giusto CATANIA  
Jättämispäivä : 03-09-2007
Raukeamispäivä : 03-12-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 35 - 04-12-2007

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.