Titus CORLĂȚEAN : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Tarkkailija
 • 01-01-2007 / 08-03-2007 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Romania)
 • 01-01-2007 / 08-03-2007 : Partidul Social Democrat (Romania)
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Partidul Social Democrat (Romania)

Varapuheenjohtaja 

 • 19-12-2007 / 18-12-2008 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Jäsen 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 08-03-2007 : Budjettivaliokunta
 • 12-12-2007 / 18-12-2007 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 13-12-2007 / 17-12-2007 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Varajäsen 

 • 31-01-2007 / 08-03-2007 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

Tarkkailija 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta  
- JURI_AD(2008)409619 -  
-
JURI 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.