Alexandru ATHANASIU : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Tarkkailija
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Romania)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Romania)

Jäsen 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Tarkkailija 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto rakennuttamishankkeen vaarantaman Bukarestin historiallisen Bordei-puiston maa-alueen suojeluun  
- P6_DCL(2007)0074 - Rauennut  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Jättämispäivä : 03-09-2007
Raukeamispäivä : 03-12-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 39 - 04-12-2007
Kirjallinen kannanotto toimenpiteisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi koulutuslaitoksissa  
- P6_DCL(2007)0046 - Rauennut  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Jättämispäivä : 09-05-2007
Raukeamispäivä : 14-09-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 60 - 14-09-2007

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.