Adrian-Mihai CIOROIANU : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Tarkkailija
  • 01-01-2007 / 26-02-2007 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
  • 27-02-2007 / 02-04-2007 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Alianţei "Dreptate si Adevar PNL-PD" (Romania)
  • 01-01-2007 / 02-04-2007 : Partidul Naţional Liberal (Romania)

Jäsen 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 31-01-2007 / 02-04-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 15-03-2007 / 02-04-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 31-01-2007 / 02-04-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Tarkkailija 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Ulkoasiainvaliokunta

all-activities 

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto voimistelija Andreea Răducanin tapaukseen  
- P6_DCL(2007)0030 - Rauennut  
Adrian-Mihai CIOROIANU , Alexandru-Ioan MORȚUN  
Jättämispäivä : 12-03-2007
Raukeamispäivä : 12-06-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 17 - 12-06-2007

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.