Corina CREȚU : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partidul Social Democrat (Romania)

Varapuhemies 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Euroopan parlamentti

Jäsen 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

  • 08-07-2014 / 31-10-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 194 artikla ja 162 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 123 artikla, 128 artikla, 130 b artikla, 135 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista