Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Romania
 • syntynyt: 24. kesäkuuta 1967, Bucureşti

Poliittiset ryhmät

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Tarkkailija
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Romania)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Romania)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Romania)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Romania)

Varapuheenjohtaja

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Kehitysyhteistyövaliokunta

Varapuhemies

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Euroopan parlamentti

Jäsen

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Tarkkailija

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

428

Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Kolmansien maiden kansalaisten viisumivaatimukset (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Ukrainan tilanne (keskustelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot (keskustelu)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Keski-Afrikan tasavallan tilanne (keskustelu)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovalle (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Unionin pelastuspalvelumekanismi (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Vilnan huippukokouksen tulokset ja itäisen kumppanuuden tulevaisuus erityisesti Ukrainan osalta (keskustelu)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(14)

Mietinnöt – esittelijänä

1

Mietinnöt – varjoesittelijänä

3

Lausunnot – valmistelijana

5

LAUSUNTO seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

LAUSUNTO vammaisista naisista

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

LAUSUNTO sukupuoleen perustuvista murhista: puuttuuko naisia?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

LAUSUNTO naisten tilanteesta Pohjois-Afrikassa

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

LAUSUNTO epävakauden aiheuttamista muuttovirroista: EU:n ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Lausunnot – varjovalmistelijana

3

LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa vuonna 2010 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

LAUSUNTO naisten tilanteesta sodissa

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

LAUSUNTO Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Päätöslauselmaesitykset

45

Yhteinen päätöslauselmaesitys viimeaikaisesta väkivallasta Irakissa

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Nigerian tilanteesta

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Egyptin tilanteesta

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Päätöslauselmaesitys Egyptin tilanteesta

06-03-2013 B7-0100/2013

Yhteinen päätöslauselmaesitys naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Kirjalliset kannanotot

5

Kirjallinen kannanotto hepatiitti B:hen ja C:hen

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Rauennut

Tarkempia tietoja

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Jättämispäivä : 18-11-2013
Raukeamispäivä : 18-02-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 96 - 18-02-2014

Kirjallinen kannanotto öljy-yhtiöiden toiminnan vaikutuksista ympäristöön, terveyteen ja kehitykseen Afrikassa

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Rauennut

Tarkempia tietoja

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Jättämispäivä : 12-03-2012
Raukeamispäivä : 14-06-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 107 - 14-06-2012

Kirjallinen kannanotto yksinhuoltajaperheiden elinoloihin EU:n jäsenvaltioissa talouskriisin aikana

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Rauennut

Tarkempia tietoja

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Jättämispäivä : 14-06-2010
Raukeamispäivä : 14-10-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 71 - 15-10-2010

Kirjallinen kannanotto nuorten ja ikääntyneiden työllistymisen tukemiseen EU:ssa

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Rauennut

Tarkempia tietoja

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Jättämispäivä : 05-05-2010
Raukeamispäivä : 09-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 81 - 09-09-2010

Kirjallinen kannanotto uusien jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien rajoitusten poistamiseen

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Rauennut

Tarkempia tietoja

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Jättämispäivä : 19-04-2010
Raukeamispäivä : 09-09-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 81 - 09-09-2010

Parlamentin kysymykset

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Komissio

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Komissio

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Komissio

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Komissio

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Komissio

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Neuvosto

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Komissio

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

37

Naisten oikeudet Afganistanissa

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Tuki Sierra Leonen erityistuomioistuimelle

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Moldovan tasavallan tilanne (keskustelu)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka: periaatteet, toimet ja välineet (lyhyt esittely)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(24)

Maahanmuuttajien lasten kouluttaminen (lyhyt esittely)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltojen vaalien jälkeen (keskustelu)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset (keskustelu)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(15)

Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus (lyhyt esittely)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Päätöslauselmaesitykset

1

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS humanitaarista apua koskevan konsensuksen julistamisesta

21-11-2007 B6-0484/2007

Kirjalliset kannanotot

4

Kirjallinen kannanotto toimenpiteisiin, joilla pyritään lopettamaan Italiassa asuviin romanialaisiin kohdistuvat muukalaisvihamieliset, rasistiset ja syrjivät teot

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Rauennut

Tarkempia tietoja

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Jättämispäivä : 23-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 30 - 08-05-2009

Kirjallinen kannanotto monia Romanian kansalaisia kohdanneesta pakkolunastuksesta väärin perustein omistusoikeutta koskevan harhaanjohtavan lainsäädännön soveltamisen seurauksena

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Rauennut

Tarkempia tietoja

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Jättämispäivä : 12-01-2009
Raukeamispäivä : 14-04-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 21 - 15-04-2009

Kirjallinen kannanotto naisten kauppaamiseen prostituutiota varten Euroopan unionissa

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Rauennut

Tarkempia tietoja

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Jättämispäivä : 10-03-2008
Raukeamispäivä : 19-06-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 189 - 19-06-2008

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen ryhtyä toimiin uhattuna olevan historiallisen muistomerkin, Bukarestin roomalaiskatolisen Pyhän Joosefin katedraalin suojelemiseksi

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Jättämispäivä : 21-05-2007
Raukeamispäivä : 27-09-2007
Hyväksymispäivä : 11-10-2007
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2007)0435
Allekirjoittajien lukumäärä : 424 - 27-09-2007

Parlamentin kysymykset

14

Toimenpiteet kasvavan työttömyyden aiheuttamien sosiaalisten vaikutusten torjumiseksi EU:ssa

06-04-2009 E-3004/2009 Komissio

Kysymys kehitysyhteistyöhön myönnettävien varojen vähentämisestä talouskriisin seurauksena

24-10-2008 E-5944/2008 Komissio

Komission valmius auttaa Romaniaa kesäisten tulvavahinkojen korjaamisessa

28-08-2008 E-4748/2008 Komissio

Italian hallituksen ja oikeuslaitoksen syrjintä romanikansalaisia kohtaan

03-07-2008 P-3955/2008 Komissio

Kouluväkivallan torjunta

22-04-2008 E-2559/2008 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista